บรเพ็ด


                                                                บรเพ็ด


รูปแบบ : ชนิดกากแห้งรวม                                       
สรรพคุณ : แก้ไข้พิษ ไข้ป่า แก้ร้อนใน แก้สะอึก บำรุงไฟธาตุ บำรุงกำลัง